duminică, 19 februarie 2012

Apel Duhovnicesc-fii ctitor de lacasuri sfinte


„Fericiţi cei milostivi, că aceia se vor milui”
Evanghelia de la Matei  5, 7

Sfintele noastre locaşuri de închinare întotdeauna au constituit adevărate valori morale şi spirituale inestimabile, fiind citadele ale sufletului, iar dreptmăritorul nostru popor, temător şi iubitor de Dumnezeu, a purtat în decursul secolelor, dar şi în actualitate cu precădere, grijă deosebită pentru restaurarea, amenajarea şi buna funcţionare a acestora.

Biserica „Sfinți Arhangheli Mihail și Gavriil” din localitatea Timuș comuna Avrămeni , perioadă îndelungată de timp răspunde necesităţilor duhovniceşti ale credincioşilor din parohia noastră.

Astăzi, însă, se impune necesitatea efectuării unor lucrări de reparaţie capitală a bisericii și cumpăarea unui coplot pentru a chema creștini la rugăciune.Costurile acestui clopot de 200 kg ajunge la 20.000 de lei. În acest context, Vă rugăm să contribuiţi financiar sau material la restaurarea sfântului locaş, astfel. Veţi deveni ctitor al parohiei noastre, iar biserica va redobândi frumuseţea şi faima de odinioară.

Biserica Ortodoxă preţuieşte într-un mod deosebit rugăciunile pentru cei ce dăruiesc cu bucurie şi inimă largă din cele ce au agonisit pentru ridicarea unei biserici. Astfel, Biserica îi numeşte pe aceşti milostivi creştini ca „fericiţi şi pururea pomeniţi ctitori”, demonstrând că, deşi au construit ziduri materiale, pământeşti şi trecătoare, ei primesc în schim de la Bunul Dumnezeu daruri cereşti netrecătoare şi se bucură de o pomenire veşnică. Pomenirea lor devine veşnică pentru că Dumnezeu veşnic îşi aduce aminte în ceruri de cei care şi-au adus aminte de El şi L-au iubit în timpul vieţii lor pământeşti.
Pentru ajutorul acordat Vă mulţumim anticipat şi Vă asigurăm de consideraţiunea noastră profundă.
Pentru cei care doresc să sprijine Sfânta noastră Biserică poate dona:
BANCA CEC BANK, Cod IBAN: RO58 CECE C001 9462 8690 7611,
Titular cont:  VASCU COSTEL
Contact: 0751989844-Preot Paroh Văscu Costel Florin
Detalii le gasiti pe:

Niciun comentariu:

afişări de pagină