miercuri, 21 decembrie 2011

Glasul pustnicilor– un CD realizat de pr. Ioan Ungureanu și un grup de muzică psaltică


Din ţinuturile care adăpostesc în sânurile lor mulţimea cuvioşilor pustnici veniţi din pravoslavnica Rusie, din locul unde şi acum ochiul priveşte minunata aşezare sihăstrească a acestora de la anul 1760, dar mai ales, de pe mormintele tăcute din care vibrează tainic ecou de rugă sfântă din trupuri afierosite lui Dumnezeu – de aici, din Schit Orăşeni, aflat la porţile târgului Botoşani, glasul unor tineri iubitori de Hristos se aude, începând din ziua hramului, 6 august a anului 2011, la „Schimbarea la Faţă a Domnului”, împletindu-se cu cel al celor îngropaţi alături de biserică : cei peste 250 de călugări şi maici, majoritatea fiind sihaştri. Este vorba de grupul psaltic „Glasul pustnicilor” condus de preotul paroh Ioan Ungureanu, compus din 6 membri, grup închegat din dor sfânt după Dumnezeu şi din dragoste faţă de frumuseţea cântului bisericesc, care-şi propune interpretarea unui repertoriu pur bizantin de muzică psaltică, elogiind astfel ostenelile şi roadele prezenţei acestor pustnici în codrii Voronei. Acest demers se înscrie în contextul recentei aniversări a 250 de ani de atestare documentară a satului Schit Orăşeni, a sfinţirii bisericii monument istoric şi a deschiderii unui frumos muzeu parohial care să păstreze veşnic vie amintirea ctitorilor, a întemeietorilor de obşte sătească şi a ocrotitorilor acestui loc: pustnicii din Schit Orăşeni.
Binecuvântat fie gândul şi grija noastră, a celor ce dăruim cântecul nostru şi inima noastră acestor pustnici, precum şi tuturor celor ce au ajutat şi poartă de grijă locului lor de odihnă: biserica din Schit Orăşeni.
Membrii corului : pr.ic.stavr.Ioan Ungureanu, presb.Violeta Ungureanu, Claudiu Mocanu, Claudiu Lefter, Florin Petraş și Gabriel Azamfirei.

Niciun comentariu:

afişări de pagină