luni, 15 august 2011

Iubite cititorule-din “Scrisori Caterinei, sfaturi unei tinere casatorite” Editura: Bizantina

Incepand de astazi ve-ti citi pe site-ul noastru sfaturi de viata zilnice pentru viata de familie.Sfaturile sunt extrase din cartea :"Scrisori catre Caterina" Sfaturi pentru tinere si tinerele casatorite.Speram sa aveti rabdare sa citi zilnic aceste texte si sa ne urmariti cu atentie.Va multumim pentru atentia acordata.Cartea pe care tocmai ai deschis-o este deosebită de celelalte pe care Editura Bizantină le-a publicat până acum şi pe care ai avut bunăvoinţa să le citeşti. Ea inaugurează o serie nouă în programul nostru editorial dedicată căsătoriei şi familiei. Nu este o noutate pentru nimeni faptul că însoţirea bărbatului cu femeia şi constituirea familiei este o realitate fundamentală a vieţii individuale şi comunitare. După cum, iarăşi, suntem cu toţii conştienţi de criza spirituală şi morală prin care trece lumea contemporană şi care afec¬tează profund, între altele, şi familia sau, poate mai mult decât orice, familia.

Dacă omul a fost creat de Dumnezeu ca fiinţă ce se împlineşte şi se realizează pe sine în relaţie cu ceilalţi semeni, atunci familia este, fără îndoială, spaţiul unde el este chemat să lucreze şi să realizeze deplin relaţia – o relaţie concretă şi pentru totdeauna – cu o persoană anume. Dacă iubirea este, după cum ne învaţă Sfânta Scriptură şi experienţa dintotdeauna a Bisericii noastre, motivaţia, supor¬tul şi finalitatea existenţei, atunci însoţirea bărbatului cu femeia în familie devine, cu adevărat, un fapt esenţial, iar problemele pe care le presupune sau care decurg din această însoţire sunt sau ar trebui să fie de primă importanţă în preocupările noastre.

Desigur, familia nu este singurul spaţiu unde se poate lucra taina cea mare a iubirii. Nu este cu nimic mai prejos calea monahismului sau pur şi simplu a oricărei relaţii interumane. Familia este, însă, calea comună, în care două persoane anume fac experienţa concretă a devenirii într-un singur trup prin iubire, beneficiind de darul atracţiei reciproce şi al bucuriei însoţirii şi de perspectiva extraordinară a naşterii de prunci, a participării nemijlocite la actul minunat al creaţiei.

Familia este cu atât mai importantă astăzi cu cât orice ierarhic a valorilor pare a fi răsturnată, iar neputinciosul tiu al veacului acestuia fiind, cel mai adesea, sortit rătăcirilor de tot felul. Mai mult decât atât, explozia materialelor pornografice, pansexualismul promovat de o industrie uriaşă, desacralizarea galopantă atentează direct la sublimitatea însoţirii bărbatului cu femeia. Atât de mult a reuşit vrăjmaşul omului şi al lui Dumnezeu să terfelească relaţia dintre bărbat şi femeie încât cu multă greutate şi cu mare atenţie mai poate fi abordată sub toate aspectele ei fără riscul unor neînţelegeri sau răstălmăciri. Nu este de mirare că în men¬talitatea multora dintre noi şi-a făcut loc identificarea relaţiei liupeşti dintre bărbat şi femeie cu păcatul, cea mai pozitivă evaluare a acesteia neîndrăznind a o socoti mai mult decât un rău necesar. Este şi motivul pentru care, pe nedrept, teologia noastră şi predica au evitat până acum să trateze problemele relaţiei conjugale, lăsându-le la discreţia ex¬ploatării lor negative.

Cartea pe care o oferim cu multă bucurie tuturor cititorilor noştri, dar mai ales cititoarelor, reuşeşte să recupereze abordarea onestă şi pozitivă chiar şi a celor mai deiicate aspecte ale relaţiei conjugale. Nici nu se putea altfel, din moment ce este vorba despre sfaturile unui tată adresate fiicei sale, referitor la relaţiile dintre soţi. Suntem convinşi ea sfaturile pe care un tată le încredinţează fiicei sale nu pot li nici rău intenţionate şi nici ruşinoase. Este iarăşi adevărat că rareori părinţii au puterea şi curajul să-i sfătuiască pe copiii lor în problemele mai delicate ale vieţii şi cu deosebire ale relaţiei conjugale. Aşa se întâmplă că aceştia sunt lăsaţi să se descurce prin cunoştinţele empirice pe care le deţin sau folosind informaţii ce provin din surse cel puţin îndoielnice.

Cartea se adresează întâi de toate tinerelor căsătorite sau tinerelor ce urmează a se căsători. Dragostea unui tată, preot şi consilier pe probleme de familie conferă sfaturilor cuprinse în scrisorile adresate fiicei sale o forţă de convingere extraordinară. Nu avem de-a face cu sfaturile profesionale, de cele mai multe ori teoretice, ale unui consilier rece şi distant, ci cu îndemnurile, observaţiile, informaţiile provenite de la un tată ce-şi iubeşte foarte mult fiica şi nu poate să o lipsească de experienţa conjugală proprie şi de experienţa agonisită prin observarea şi sfătuirea a nenumărate familii. Tonul cald, direct, viu, naturaleţea discursului şi lipsa oricărei urme de ipocrizie sau intenţie moralistă împrumută cărţii o atmosferă foarte plăcută şi atrăgătoare şi o forţă mobilizatoare pe măsură. în cea mai mare parte a lor, scrisorile cuprind sfaturi practice, amănunte privind comportamentul în anumite situaţii sau atitudinea în faţa unor probleme mai dificile. Acestea se întemeiază sau izvorăsc dintr-o foarte creştinească înţelegere a vieţii. Este vorba de o veritabilă teologie aplicată ce cuprinde absolut toate aspectele vieţii de familie.

Cartea este la fel de folositoare soţilor, care vor afla şi vor înţelege lucruri nebănuite despre arta de a fi un soţ bun şi adevărat. La fel de folositoare se va dovedi, de asemenea, pentru educatori, părinţi şi duhovnici. Aceştia vor afla multe lucruri pe care, la rândul lor, le vor transmite fiilor lor naturali sau duhovniceşti, dar mai ales, vor descoperi nenumărate modalităţi şi căi potrivite de a transmite cu bune rezultate sfaturile lor.
Nu ne îndoim nici o clipă că Scrisorile vor fi mult îndrăgite şi citite. Avem dovada succesului de până acum al cărţii, în anul 1981, la şaisprezece ani de la apariţie, cartea ajunsese la a 37-a ediţie în limba engleză, ea circulând în multe alte limbi. Pentru traducerea în limba română au fost folosite ediţiile engleză şi greacă.
Traducătorii
sursa:http://tainacasatoriei.wordpress.com/

Un comentariu:

Anonim spunea...

http://saccsiv.wordpress.com/2011/08/14/adormirea-maicii-domnului-2/#comment-92874

afişări de pagină