marți, 12 iulie 2011

IUBITE FRATE,
            1. De-ţi este sufletul zdrobit de cumplitele sarcini ale vieţii nimeni nu se apropie de tine ca să ţi le ridici, intră în Biserica Domnului şi cere de la el izbăvire prin rugăciune.
            2. De-ţi simţi inima pustie de orice adevărată bucurie, în mijlocul tuturor înşelăciunilor lumii acesteia, vino înaintea Altarului, cazi în genunchi şi te roagă.
            3. Când eşti apucat năpraznic de valul deznădăjduirii, din pricina răutăţii oamenilor, care din toate părţile te înconjoară, nu sta nici o clipă cu sufletul nelucrător, ci te roagă.
            4. Tot ce te striveşte: păcatul tău sau al altora, slăbiciunea, ispita, boala sau sărăcia, numai cu un suflet puternic, luminat prin rugăciune, poate fi înlăturat.
            Deci, te roagă!
            5. Rugăciunea este pentru sufletul tău ceea ce este respiraţia pentru trup, aerul şi aripile pentru păsări, apa pentru peşti.
            6. Fără o rugăciune fierbinte, smerită şi stăruitoare, nu este cu putinţă să trăim şi să biruim durerile în mijlocul lumii; atâta trăim, cât ne rugăm.
            7. De aceea, iubite frate, ori de câte ori paşii tăi trec pe dinaintea unei biserici deschise, nu merge nepăsător mai departe şi nici nu te mulţumi numai cu o singură cruce, făcută mecanic pe chipul tău, ci intră înăuntrul ei, aprinde o lumânare, smerit, în faţa Altarului şi cazi în genunchi pentru o clipă în faţa îndurării Domnului care locuieşte într-însul şi vei vedea cum pe dată te vei ridica luminat şi mântuit  de ajutorul Celui ce este Dumnezeuul tău!
            8. Aşa, frate nu uita că toată înţelepciunea vieţii stă cuprinsă tainic în aceste cuvinte: roagă-te! roagă-te! roagă-te!
            9. Şi munceşte cu spor şi cinstit oriunde vei fi rânduit. Noi rugăm pe Dumnezeu să te binecuvânteze cu sănătate trupească şi sufletească, cu belşug şi pace.
            10.Când vi la biserică intră cu smerenie şi cu evlavie,sărută sfintele icoane încearcă să nu distragi atenţia de la rugăciune a celorlalţi ,nu tulbura pe alţii ,nu te interesa de îmbrăcămintea celorlalţi ci tu îngenunchiază pe amândoi genunchii şi te roagă.
            11.Femeile şi fetele cu evlavie să intre în biserică iar la intrare să acopere capul cu năframă sau eşarfă (vezi, I Corinteni cap.11),femeia în biserică să nu vorbească ci să tacă, spune tot apostolul Pavel în Sfânta Scriptură.
            12.Când vei vedea în vreo icoană pe Maica Domnului cu capul descoperit atunci şi tu femeie ori fată să intri în bisericăla fel iar de nu vei întâlni acest lucru să nu îndrăzneşti vreodată a intra în biserică cu capul descoperit pentru că arăţi nesupunere faţă de puterile cereşti şi faţă de Hristos care este capul Bisericii., şi numai cu capul acoperit te roagă.
cugetări ale Sfinţilor Părinţi,
Culese de pr.Tămaş Dorin
Parohia Posta,
Maramureş

Niciun comentariu:

afişări de pagină