vineri, 8 iulie 2011

ÎNVĂŢĂTURA SFÂNTULUI IOAN GURĂ DE AURCum să stăm în biserică cu bună rânduială şi cum trebuie să facem cruci pe piept când ne închinăm


        Mulţi dintre noi fără de socoteală fluturând cu mâna îşi fac semnul crucii pe feţele lor, dar în deşert se osândesc, de vreme ce nu închipuiesc crucea dreaptă, căci numai dracii se bucură de îngâmfarea aceea. Iar dacă îşi va face cineva cruce avându-şi împreunate cele trei degete ale mâinii drepte şi punând mâna la frunte, apoi la piept şi de aici în umărul drept, iar la urmă în umărul stâng, atunci îngerul văzând se veseleşte de adevărata închipuirea Sfintei Cruci pe feţele noastre şi Îngerul Domnului scrie pe cei ce intră în biserică cu frică şi cu credinţă.
        Deci dacă cineva vine în biserică cu frică şi cu credinţă şi se închină cu umilinţă înaintea Icoanei Domnului şi a Maicii Domnului, acela primeşte iertare de păcatele mici de peste zi şi milă de la Dumnezeu.
        Iar dacă va intra fără frică şi fără evlavie în biserică, unul ca acela nu numai că nu se foloseşte, dar face mai mare păcat şi-l urmăreşte pedeapsa lui Dumnezeu.
        De aceea, noi fraţilor, intrând în biserică, să stăm cu frică şi cu evlavie, rugându-te şi aşteptând de la Dumnezeu mare milă, în veci, amin.
pr.Tămaş Dorin
Parohia Posta-Maramureş

Niciun comentariu:

afişări de pagină