vineri, 24 iunie 2011

Asociatia Tinerilor Ortodocşi OrthograffitiÎntr-o perioadă în care am fost copleşiţi de literatură, studii, emisiuni, conferinţe ce tratează psihologia copilului, a adolescentului, a tânărului, îmbunătăţirea relaţiilor între generaţii şi educaţia în general, constatăm că, paradoxal, mai mult ca niciodată, tinerii noştri duc lipsa unui dialog real cu adulţii din jurul lor, a unor repere morale substanţiale şi corecte, a unor modele viabile.
Într-o societate aflată într-o continuă goană a supravieţuirii, îmbogăţirii, afirmării profesionale, în care părinţii şi profesorii sunt deseori covârşiţi de propriile lor probleme, în care valori precum altruismul, verticalitatea, dragostea, bunul simţ au fost înlocuite de sintagme de genul “fii liber, fă ce vrei”, în care modelele umane reale au fost înlocuite cu idoli de carton, tinerii par deseori dezorientaţi, blazaţi, frustraţi, însinguraţi, incapabili să facă faţă problemelor şi provocărilor vârstei, alegând deseori greşit sub presiunea majorităţii sau pentru că nu li se oferă o alternativă sau sprijinul necesar.
Noi, fondatorii Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi Orthograffiti, oameni care prin natura activităţii noastre profesionale am fost mereu implicaţi în lucrul cu tinerii, credem însă că aceştia sunt depozitarii unei mari forţe vitale şi creative, a unei puternice capacităţi de discernământ, de asumare corectă a responsabilităţilor, de înţelegere a implicaţiilor alegerilor lor, de însănătoşire morală, sufletească, spirituală.
Considerăm că ceea ce lipseşte sunt cadrul şi îndrumarea necesare pentru ca aceste capacităţi latente să fie descoperite de tinerii însuşi şi manifestate.
În acest sens am gândit şi înfiinţat Asociaţia Tinerilor Ortodocşi Orthograffiti, ca o organizaţie care să acţioneze în direcţia formării şi educării unui tineret sănătos din punct de vedere sufletesc şi spiritual, implicat, puternic, capabil să se bucure de frumuseţea tinereţii şi să răspundă echilibrat provocărilor vârstei.
Direcţiile în care intenţionam să acţionăm sunt: crearea de grupuri de dialog cu şi între tineri pe probleme specifice vârstei, formarea unei reţele de tineret la nivel naţional, care să promoveze valorile morale şi creştin-ortodoxe, combaterea fenomenelor sociale care prejudiciază integritatea tinerilor, promovarea învăţământului ortodox, sprijinirea părinţilor în educarea copiilor, cunoaşterea şi promovarea spiritualităţii creştin-ortodoxe, asistenţă socială şi activităţi artistice şi culturale.
Modalitatea noastră de abordare a tinerilor în toate acţiunile iniţiate va fi întotdeauna încurajatoare, caldă, deschisă, pe limba lor şi apropiindu-ne de inimile lor.
Conştienţi fiind că ne asumăm o misiune dificilă, a cărei rezultate se vor vedea abia în timp, credem că acest demers este absolut necesar şi aşteptăm alături de noi pe toţi cei ce ne împărtăşesc viziunea şi doresc să sprijine efortul nostru!
Adresa blogului asociatiei este https://asociatiaorthograffiti.wordpress.com .
Publicat de ALEXANDRA STEFANIA

Niciun comentariu:

afişări de pagină