joi, 23 februarie 2012

Un elev şi-a obţinut dreptul de a intra în şcoală fără cartelă magnetică


MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI Şl SPORTULUI
Familiei ……………… ………………………
Răspuns la scrisoarea Dvs. înregistrată cu nr. ………………., vă comunicăm că s-a aprobat în Consiliul de Administraţie derogarea pentru ca fiul Dvs. ……………… ……………………. să aibă acces în colegiu doar pe baza legitimaţiei şi a carnetului de elev.
Apreciem interesul Dvs. pentru ca scopul iniţial al implementării sistemului de acces pe bază de cartelă să nu fie în vreun fel deturnat sau viciat.
In ceea ce priveşte următorul pas pe care afirmaţi că Ministerul Educaţiei doreşte să-1 facă, în sensul introducerii unui număr de identificare unic pentru fiecare elev, vă sugerăm să aşteptaţi, cum de altfel vom face şi noi, pentru a vedea ce presupune un asemenea demers.
Referitor la posibilitatea evocată de Dvs. ca, pe viitor, în urma introducerii unor cartele ultraperformante, să se realizeze identificarea geografică a posesorului, considerăm că ar fi mai bine să vedem care vor fi evoluţiile tehnologiei şi apoi să ne pronunţăm asupra unor eventuale pericole.
Chiar dacă nu o împărtăşim, vă înţelegem îngrijorarea pentru ceea ce numiţi „cipuirea mondială a oamenilor” dar, de la o simplă cartelă de acces până la o asemenea operaţiune la scară globală, dacă ea se va petrece vreodată, este o distanţă foarte mare.
Sperăm ca, odata cu acest ultim răspuns, să consideraţi şi Dvs. că problema pe care aţi adus-o în discuţie şi-a găsit rezolvarea.

Niciun comentariu:

afişări de pagină