vineri, 11 noiembrie 2011

Rugaciune

Doamne Iisuse Hristoase, Îţi mulţumesc că eşti Dumnezeul nostru Multrăbdător, Multîndurător, Multiertător, Preasfânt şi Preaplin de Iubire! Îţi mulţumesc că prin Jertfa Ta de Iubire pentru noi oamenii, prin Patimile Tale, prin Moartea şi prin Învierea Ta ne-ai mântuit din moarte, ne- ai răscumpărat păcatele şi ne-ai dăruit viaţa veşnică! Îţi mulţumesc, Doamne, că ne iubeşti atât de mult! Îţi mulţumesc, Doamne, că ne chemi la şcoală cerească, că ne-ai dat pildă de smerenie, de răbdare, de iubire, de iertare, de rugăciune vie! Îţi mulţumesc, Doamne, pentru toate binecuvântările Tale, pentru viaţa de aici şi mai ales pentru cea de după moarte, pe care Tu ne chemi să o cucerim aici printr-o viaţă smerită, cucernică, cu adevărat creştină, plină de iubire, de fapte bune şi de milostivire!
Îţi mulţumesc, Doamne, că ne aperi de cel viclean şi rău şi că ne înveţi să învingem răul printr-o viaţă curată, cum ne-ai arătat Tu acum două mii de ani că ar trebui să fie viaţa omului pe Pământ! Îţi mulţumesc că îi ajuţi şi pe cei care au trecut la cele veşnice, atât pe cei care sunt alături de Tine, cât şi pe cei care se chinuiesc după viaţa plină de păcatele nemărturisite şi fără pocăinţă! Îţi mulţumesc că eşti tot timpul cu noi! Îţi mulţumesc pentru tot ajutorul Tău sfânt! Te iubesc Doamne, Te slăvesc şi Îţi mulţumesc pentru toate! Amin!

Niciun comentariu:

afişări de pagină