miercuri, 16 noiembrie 2011

Ce a însemnat Seminarul...

" Imaginați-vă un copil, care strânge la piept din toate puterile lui viața-mecanismele lui ca pe o comoară... Dumnezeu S-a așezat în toată splendoarea Lui în fața mea și a început cu tandrețe să ”negocieze” cu mine.
La început, mi-a cerut să Îi dau neștiința mea, iar în schimb mi-a dat Înțelepciunea Sa.
Mi-a cerut neputința mea și mi-a dat în schimb Puterea Sa.
Mi-a cerut durerea mea, dându-mi în schimb vindecarea Sa.
Mi-a cerut sufletul meu și mi-a dat în schimb Duhul Lui.
Mi-a cerut dorul meu și mi-a dat în schimb Mângâierea Sa.
Mi-a cerut singurătatea mea, în schimb am primit compania Sa.
Mi-a cerut minciuna mea și mi-a dat în schimb Adevărul Său!
Mi-a cerut mizeria și am primit în schimb Curăția Sa.
Mi-a cerut uscăciunea mea și mi-a dat în schimb Apa Sa.
Mi-a cerut mândria mea și mi-a dat în schimb smerenia Sa.
Mi-a cerut ura mea și mi-a dat în schimb Iertarea Sa!
Mi-a cerut mânia mea și am primit în schimb blândețea și răbdarea Sa.
Mi-a cerut împietrirea mea și mi-a dat în schimb Mila Sa!
Mi-a cerut neliniștea mea și mi-a dat în schimb Pacea Sa.
Mi-a cerut sărăcia mea și mi-a dat în schimb bogăția Sa.
Mi-a cerut urâțenia mea și mi-a dat în schimb frumusețea Sa.
Mi-a cerut pe tatăl meu și pe mama mea și mi-a dat în schimb pe Tatăl Său și pe Mama Sa!
Mi-a cerut orbirea mea și mi-a dat în schimb vederea Sa.
Mi-a cerut frica mea și mi-a dat în schimb curajul Său.
Mi-a cerut nefericirea mea, iar El mi-a dat Bucuria Sa.
Mi-a cerut moartea mea, iar El mi-a dat Învierea Sa!
Mi-a cerut viața mea, iar El mi-a dat în schimb VIAȚA SA!
[...]
La fel ca mine, mulți oameni își strâng la piept cu toată puterea lor mecanismele proprii, crezând și ei, că e viața lor și nelăsând pe nimeni să se apropie de ei, ca nu cumva să fie deposedați de comoara lor.
Da, e posibil ca oamenii să ne lase fără nimic, cu un imens gol în noi, dar Dumnezeu poate umple toate golurile cu El Însuși, numai să ne dorim asta."

Niciun comentariu:

afişări de pagină