duminică, 4 septembrie 2011

Pr.Constantin Necula - tinerete, educatie, marturisire 1. Constantin-Valer Necula a absolvit Facultatea de Teologie "Andrei Şaguna" din Sibiu şi este doctor în teologie, specializarea catehetică-omiletică şi pedagogie creştină. Este autor de volume de predici, de studii şi articole de omiletică şi catehetică dar şi de cărţi pentru copii şi tineret. A tradus mai multe cărţi și a scris articole în publicații din țară și străinătate. A semnat zeci de studii în limba română şi în limbi străine - franceză, italiană, germană - si numeroase recenzii. A susţinut 150 conferinţe în ţară şi în străinătate şi a participat la o serie de emisiuni de radio şi de televiziune atât la posturi naţionale cât şi internaţionale.


  Poziţia asupra problemei


  PARADOXURILE EVOLUŢIONISMULUI SAU UMBRA DE LUMINĂ A PEDAGOGIEI DIVINE

  Am stat mult în cumpănă despre modul în care trebuie să scriu ca pre-text unei astfel de dezbateri publice, asupra evoluţionismului şi relaţiei sale cu lumea de astăzi.

  Ca preot trebuie să mă menţin în spaţiul mărturisirii şi să recunosc că insuficienţa sistemului propus prin evoluţionism sufletului meu de tânăr, la vremea anilor 1985-1989, m-a întors către Dumnezeu. Nu e vorba de cât de buni sunt unii şi cât de mai puţin buni alţii. Ci cât orgoliu, străin cerului şi împlinirii umane, crescuse în mine ideea de evoluţionism, genetica sa care-mi eroda oarecum morala şi nemurirea. Lui Darwin, şi poate nu lui cât celor care-i preamăreau teoria, le datorez aşadar descoperirea lui Dumnezeu. Bucuria de a constata că a fi chipul slavei lui Dumnezeu, «măcar, deşi port ranele păcatelor », cum minunat spune cântul Ortodoxiei, deschide în mine binecuvântata nemurire către care tânjea sufletul meu. În timp am constatat că nu sunt singurul din generaţia mea care, dincolo de moftul unor ifose de cultură biologică, am descoperit sensul vieţii în Hristos datorită evoluţionismului. Dinamica creatoare prin care Biserica m-a cuprins în lucrarea ei mântuitoare, şi nu ca pe unul ci ca pe mulţi, respectând unicitatea mea ca persoană, mă copleşte mereu şi mereu. Bucuros că am trecut de la individ la persoană, de la tovarăş ideologic la frate întru mântuire cu mulţi, foarte mulţi.

  Ca să vorbesc aşadar despre evoluţionism, şi impactul lui în lumea mea, ar trebui să încerc a scrie lui Dumnezeu poem de mulţumire pentru nesfârşita Lui înţelepciune, cuprinsă în minunata Sa pedagogie. Din care am învăţat, mai întâi, că pe toţi ne aşteaptă, că S-a dat morţii spre a restaura chipul Său întru noi, că a înviat decomprimând sistemele gândirii logice, trecându-le în meta-logică. Si că şade de-a dreapta Tatălui. Unde, dacă m-ar fi săturat sistemul de gândire evoluţionist, n-aş fi tânjit, destins în Har, niciodată.

  De aceea privesc cu drag orice zbatere de spirit uman. Rugând pe Dumnezeu să o plinească în limpezimea harului Său. Mărturisind cât bine mi-a făcut mie, scoţându-mă din cuşca zoologiei mele la limanul cel plin de lumină al nădejdii Raiului.

  Pr. Constantin Necula


  Publicații


  Dintre lucrări reţinem volumele de predici: Iată, Mirele vine (2000); Iubi-Te-voi Doamne (2001); De ce eşti trist, popor al Învierii? (2002); Praznicar (2004); Privegheri (2003); Iubesc Doamne, ajută neiubirii mele! (2005); volumele cu studii şi articole de omiletică şi catehetică : Contribuţia şcolii Teologice Ortodoxe de la Sibiu la dezvoltarea pedagogiei moderne: Întemeietorii; Mitropolitul Andrei Şaguna (2006); Sarea Pământului, I, (2002); Ascultă, Israel!- Activitatea învăţătorească a profeţilor în Vechiul Testament (2003); Paştele Crucii (2003); Să ne merităm Ortodoxia (2004); Porţile Cerului, 2 vol. (2007); Îndumnezeirea maidanului -pastoraţia Bisericii în spatele blocurilor (ed. II-a, 2008). O serie de cărţi pentru copii şi tineret: Căluţul lui Dumnezeu (2003); De dragul Evangheliei (2003)Tinereţea Ortodoxiei (2004); Calea virtuţilor (2005);Ogorul cu îngeri (2005); Împreună spre întâia Spovedanie (2006); Să ne rugăm 8 zile cu Sf. Ioan de Kronstadt (2006); Marcellino, o minune de băieţel (2007); Să ne rugăm 8 zile cu Sf. Nectarie (2007); Să ne rugăm 8 zile cu Părintele Arsenie Boca (2007); Provocările străzii (2007); Gânduri şi miride(2009); Gheorghe Lazăr- Învietorul(2009).Traduceri: Sf. Ambrozie, Viu va fi sufletul meu(2000); Sf. Simeon Metafrastul, Viaţa Sfântului Spiridon (2007); Sf. Daniil Stâlpnicul (2007); Sf. Grigorie cel Mare, Benedict de Nursia (2008); Peste 180 de articole în reviste şi sute de articole în presa locală şi naţională, 37 de studii în limba română şi în limbi străine (franceză, italiană, germană), 100 de recenzii, 150 conferinţe în ţară şi peste hotare (20 publicate în volum).

Niciun comentariu:

afişări de pagină