luni, 22 august 2011

”Misiunea preotului şi creştinului ortodox în reţelele de socializare".


Astăzi vom vorbi în câteva cuvinte despre :”Misiunea preotului şi creştinului ortodox în reţelele de socializare.
1.Cum ar trebui să privească creştinul ortodox reţelele de socializare yahoo mesenger,twiter şi facebook fără a fi afectat   duhovniceşte?

Pr.Eugen Tanasescu:Ca pe simple mijloace de comunicare, aşa cum sunt şi telefonul, maşina de scris sau demodată scrisoare de mână.  Adică facilităţi tehnice prin care mesajele noastre pot ajunge la alţi oameni. 
Acestea, ca toate uneltele pe care omul le foloseşte în activitatea sa,  sunt neutre din punct de vedere moral, valoarea lor morală apare după ce omul le utilizează, funcţie de scopurile la care sunt utilizate.  Ele ajung să afecteze duhovniceşte, în rău, aşa cum aţi întrebat, în momentul în care sunt folosite pentru scopuri sau acţiuni necreştine sau anti-creştine. 

2.Cum ar putea să facă misiune preotul şi creştinul ortodox pe aceste reţele de socializare?

Pr.Eugen Tanasescu: Aşa cum face şi în activiatea sa pastorală : prin cuvânt. Puterea cuvântului stă în duhul pe care îl transmite.  Iată un paradox: deşi Evangheliile nu conţin nici o imagine statică, sau în mişcare, ele cuprin totuşi cele mai puternice cuvinte rostite vreodată :  cuvintele Mântuitorului.  De aceea, creştinii şi preoţi se pot folosi de aceste mijloace tehnice
Astăzi, reţelele acestea de comunicare (zis socializare, un termen cu care nu sunt personal de acord) au facitităţi care în vremea Sfinţilor Apostoli erau de neimaginat : poţi transmite imagini, videoclipuri, sunete, la distanţe impresionante, cu viteze ameţitoare.  Aceste facilităţi pot deveni foarte utile în misiunea actuală a Bisericii, cu singura condiţie să fie utilizate cu înţelepciunea necesară unei vestiri a lui Hristos. 
Câteva modalităţi se observă imediat :
-lansarea unor mesaje cu caracter general informativ despre învăţăturile de credinţă ale Bisericii precum şi despre activitatea Bisericii( să nu uitam că ştiri sunt şi evenimentele bisericeşti sau legate de viaţa duhovnicească)
- lansarea unor dezbateri cu impact asupra vieţii duhovniceşti.
- elaborarea unor proiecte cu tematici bine stabilite, care să aducă în atenţia publicului diverse aspecte ale vieţii creştine : prezentări de obiective religioase (biserici, mânăstiri, locuri de pelerinaj, etc), semnalarea unor publicaţii sau mijloace mediatice creştine, etc.
Cu alte cuvinte, folosim aceste mijloace de comunicare pentru a ajunge la ce spunea Sf Ap Pavel : « tuturor toate m-am făcut, ca, în orice chip, să mântuiesc pe unii.» (1 Cor.  9, 22)
Sunt însă şi câteva situaţii în care aceste reţele nu au nici un folos : săvârşirea Sfintelor taine, participarea credinciosului la viaţa Bisericii sau practicarea personală a virtuţilor şi a vieţii creştine

3.Cum ar trebui să răspundem persoanelor care  critică şi batjocoresc Biserica Ortodoxă pe diferite site-uri şi reţele de socializare?

Pr.Eugen Tanasescu: Nu întotdeauna este bine să răspunzi. Depinde de la caz la caz.  Unii pot fi în înşelare, şi atunci au nevoie de lămurire, de luminare asura unor probleme.  Alţii însă sunt mai greu de lămurit, deoarece ei singuri sunt proprii lor duşmani la mântuire.  Oricum ar fi, tot Sf.   Pavel sesizează că importantă este vestirea chiar şi prin rele numele Mântuitorului, (Filipeni 1, 18) iar acolo unde se poate face o dezbatere, lucrurile pot fi lămurite chiar prin intermediul acestor mijloace de comunicare. 

4.Cum trebuie privite unele site-uri care provoacă panică în rândul creştinilor?

Pr.Eugen Tanasescu: Rodul unor minţi misionare nedesăvărşite sau, mai rău, rătăcite. Adică râvnă fără pricepere.  Ele văd numai o parte a unor probleme contemporane, dar uită alte părţi esenţiale ale Evangheliei. Problema acestor situri este că vor doar să strige, nu oferă însă şi soluţiile cele mai potrivite. Mai rău, observ la unele o acută nevoie de anonimat, ceea ce este total deplasat în contextul creşti, deoarece creştinu este chema să îşi afirme identitatea, şi odată cu ea şi pe Hristos.  Din nevoia de anonimat însă se vede clar apele tulburi în care se scaldă aceşti aşa-zişi misionari sau «mărturisitori». 
Panica nu are de-a face cu viaţa creştină. Primele cuvinte ale Mântuitorului, după Înviere, sunt: «Pace vouă!» , sau, în altă parte «Nu vă temeţi».  Scriptura întreagă ne vorbeşte de un Dumenzeu al păcii şi blândeţii.  Aşa că panica nu are loc decât în minţile rătăcite sau nedesăvârşite. 

5.Cât de mult ajută aceste reţele de socializare în misiunea preotului de a propovădui Evanghelia lui Hristos. 

Pr.Eugen Tanasescu: Depinde.  Nu se poate da un procent pentru că pastoraţia implică diverse persoane în diverse situaţii .  Cert este însă că ele pot ajuta, prin simplul fapt că facilitează transmiterea unor informaţii.  Cu cât aceste informaţii sunt mai folositoare, cu atât ajutorul mijloacelor de comunicare este mai mare. 
Atenţie însă.  Deşi pot fi ajutătoare, aceste mijloace de comunicare nu sunt indispensabile.  Cu alte cuvinte, ele nu constituie elemente neapărat necesare în procesul de pastoraţie al preotului, sau, mai evident, în cadrul trăirii efective a vieţii religioase.  Mai mult, nu trebuie să ajungem să ne ducem viaţa prin intermediul calculatorului, deoarece de destule ori s-au arătat şi efectele nefaste ale dependenţei de aceste reţele de socializare : izolare socială, alienare mintală sau chiar distrugerea simultană a sănătăţii sufleteşti şi trupeşti. 
Interviu acordat Blogului Botosaneanul Ortodox de catre Parintele Eugen Tanasescu-Purtatorul de cuvant al Arhiepiscopie Tomisului si Director Media Radio Dobrogea 
A consemnat Placinta Vlad 

Niciun comentariu:

afişări de pagină