marți, 5 iulie 2011

SFÂNTA TRADIŢIE


Ce este Sfânta Tradiţie?
Sfânta Tradiţie cuprinde toate acele bunuri duhovniceşti, pe care le-am moştenit de la sfinţii noştri înaintaşi. Acestea sunt în deplină armonie cu Sfânta Scriptură şi ne ajută să o înţelegem corect.
Care este mai veche: Sfânta Scriptură sau Sfânta Tradiţie?
Sfânta Tradiţie.
Care este mai cuprinzătoare?
Sfânta Tradiţie. Sfântul Ioan Evanghelistul întăreşte aceasta când spune: „Dar sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Iisus şi care, daca s-ar fi scris cu de-amânuntul, cred ca lumea aceasta n-ar cuprinde cărţile ce s-ar fi scris. Amin” (Ioan XXI, 25).

Ce cuprinde în special Sfânta Tradiţie?
Sfânta Tradiţie cuprinde:
1. Expuneri pe scurt şi formulări ale credinţei noastre ortodoxe;
2. Învăţătura despre cele şapte Sfinte Taine, precum şi modul lor de săvârşire;
3. Canoanele (Pravilele) apostolilor;
4. Canoanele (Pravilele) celor şapte sinoade ecumenice, care s-au ţinut la:
I - Niceea în 325 la care au participat 318 Sfinţi Părinţi;
II - Constantinopol în 381 la care au participat 150 Sfinţi Părinţi;
III - Efes în 431 la care au participat 200 Sfinţi Părinţi;
IV - Calcedon în 451 la care au participat 630 Sfinţi Părinţi;
V - Constantinopol în 553 la care au participat 160 Sfinţi Părinţi;
VI - Constantinopol în 680 la care au participat 170 Sfinţi Părinţi şi la
VII - Niceea în 787 la care au participat 367 Sfinţi Părinţi.
(La aceste şapte sinoade ecumenice au participat, aşadar, în total, 2000 de reprezentanţi ai Bisericii creştine din întreaga lume);
5. Canoanele şi pravilele unor sinoade sau soboare locale;
6. Pravilele privind disciplina bisericească ale Sfântului Vasile cel Mare şi ale altor sfinţi;
7. Scrierile Sfinţilor Părinţi ai Bisericii;
8. Liturghiile şi celelalte slujbe bisericeşti;
9. Vieţile sfinţilor şi mucenicilor creştini;
10. Obiceiuri religioase, semne şi simboluri ca manifestare a credinţei, nădejdii şi dragostei noastre.
Poate fi despărţită Sfânta Tradiţie de Sfânta Scriptură?
Nu. Ele sunt de nedespărţit. Căci în lumina Sfintei Tradiţii înţelegem cu adevărat Sfânta Scriptură şi, în lumina Sfintei Scripturi, preţuim şi iubim Sfânta Tradiţie.
Care ar fi consecinţele despărţirii lor una de cealaltă?
Consecinţele negative ale unei astfel de despărţiri s-au manifestat printr-o tălmăcire greşită a Sfintei Scripturi, neînţelegeri, erezii, schisme şi, în final, despărţirea Bisericii Soborniceşti.
Cine este chemat să păzească textul Sfintei Scripturi şi curăţenia Sfintei Tradiţii, neîntinate?
BISERICA, pentru că ea este, după cuvintele Apostolului, „stâlpul şi temelia adevărului” (I Tim. III, 15). Păstrarea Sfintei Scripturi şi a Sfintei Tradiţii neîntinate este, în primul rând, datoria ierarhiei bisericeşti.
(sursa : Sf. Nicolae Velimirovici - Credinţa sfinţilor. Catehismul Bisericii Ortodoxe)

Niciun comentariu:

afişări de pagină