sâmbătă, 2 iulie 2011

Moș Epure


Păstrez ca odoare două cărticele care circulau în închisoare şi constituiau material ajutător pentru continuarea unui proces interior, început la intrarea în Frăţia de Cruce sau în Cuib. Sunt simple. Una, Îndreptar de spovedanie, este o sinteză a lucrării Oglinda duhovnicească a protosinghelului Nicodim Măndiţă. Cealaltă, Despre mărturisire, cuprinde un capitol din Mântuirea păcătoşilor, a lui Agapie Criteanul.
Tatăl unuia dintre camarazi, Moş Epure, bătrân şi bolnav, scria ziua şi noaptea la lumina unui opaiţ, - o călimară cu ulei, - aceste cărţulii, pe care fiul său Costică le distribuia în Celular. Acest Om făcea o operă duhovnicească extraordinară. Mântuind pe alţii se mântuia pe sine. Cu răbdare demnă de ucenicii care copiau în mânăstiri sau în chilii pustii Sfânta Scriptură sau alte lucrări Sfinte, caligrafiind cu majuscule înflorate cuvântul sfânt şi de învăţătură patristică, Moş Epure, pătruns de învăţătura tainică a Cuvântului Dumnezeiesc, părea înger în trup. În afara zâmbetului ce te învăluia ca o lumină sfântă, gestul lui de dăruire a cărţuliilor devenea sacru: „Gustă şi vezi ce bun este Dumnezeu”. Era de un calm, de o linişte sufletească şi un fel de a se mişca aşa de cuminte, încât ţi se părea că te afli în faţa unui Sfânt uitat de Dumnezeu pe pământ pentru a te binecuvânta în numele Său.
De câte ori îl vedeam, plângeam, fără să ştiu de ce. De sfiiciune, de bucurie, de dragostea cu care mă învăluia în privirile lui... Plâng şi acum, când îmi aduc aminte de dânsul, fără să pot spune de ce? Poate şi pentru că niciodată, absolut niciodată, nu l-am auzit vorbind. Şi nu ştiu dacă l-o fi auzit cineva, poate doar fiul său, cu care şedea în celulă. Vorbea doar cu ochii aceia buni şi blânzi şi cu gestul acela sfânt de oferire a Cuvântului scris de el, zile şi nopţi, săptămâni şi luni în şir. Probabil asta era taina lui: „Ce cuvânt omenesc aş putea spune când, iată, aici vorbeşte Dumnezeu!”
Pe una din cărţulii mi-a oferit dedicaţia: Crăciunul 1946 să fie, frate Maxim, prilej de bucurie şi înălţare. Dumnezeu să-ţi călăuzească paşii acum şi totdeauna pe calea îndreptărilor Lui. Fratele tău, Moş Epure.
Moşule Sfânt, sunt mai mult decât încredinţat că Dumnezeu te-a făcut lumină în Lumina Cuvântului Său veşnic. Roagă-te pentru mine, păcătosul, pentru tot neamul, pentru păcatul groaznic al uciderii dintre noi, al uciderii de prunci, al desfrâului, al recrucificării lui Hristos; ca toţi să facem voia Lui, şi să nu se bucure diavolul că a înşelat făptura lui Dumnezeu.
(sursa : Virgil Maxim - Imn pentru crucea purtată)

Niciun comentariu:

afişări de pagină