sâmbătă, 25 iunie 2011

Acatistul Sfintei Împărtășanii

Se citeşte înainte de SFÂNTA ÎMPĂRTĂŞANIE şi chiar mai des, ca Acatist direct către DOMNUL IISUS HRISTOS.

După obişnuitul început se zice:

Condacul 1

Mai dinainte de Veci, prin CHIPUL Tău, FIUL şi CUVÂNTUL Lui DUMNEZEU, pe toate le-ai Conceput şi le-ai Zidit, şi apoi Tu Însuţi ÎNTRUPÂNDU-TE, în DUMNEZEIESCUL Tău TRUP Lumea ai Prefăcut:
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Icosul 1

Dacă nu ar fi TRUPUL Tău DUMNEZEIESC, DOAMNE IISUSE, şi Lumea de nu s-ar ÎMPĂRTĂŞI din EL, ar rămâne în întunericul de jos şi niciodată cu FĂCĂTORUL ei nu s-ar Vedea şi nu s-ar Întâlni.

IISUSE, TRUPUL DUMNEZEIESC al Lumii;
IISUSE, ÎNTÂLNIREA dintre DUMNEZEU şi Lume;
IISUSE, TRUPUL DUMNEZEIESC, trecerea peste „hotarul de netrecut“;
IISUSE, Descoperirea Celor Dincolo de orice Arătare;
IISUSE, DUMNEZEIREA care şi într-o Lume Se Revarsă;
IISUSE, UŞA Deschisă din Însuşi DUMNEZEU;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Condacul al 2-lea

Cum Cel din Necuprinsul absolut şi într-un Cuprins să Încapă? Iată nepătrunsa Taină, prin care Tu, FIUL Lui DUMNEZEU, deodată eşti, ca Lumea să poată Sta în FAŢĂ cu DUMNEZEU, în Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 2-lea

La Început a fost CUVÂNTUL şi CUVÂNTUL TRUP S-a făcut, Lumea prin El s-a Zidit şi în El toate se UNESC, în TRUPUL Cel DUMNEZEIESC.

IISUSE, CHIPUL DUMNEZEIESC al Lumii;
IISUSE, CUVÂNTUL ce TRUP S-a făcut;
IISUSE, Îndoita IUBIRE;
IISUSE, IUBIREA DUMNEZEIASCĂ şi IUBIREA Lumii;
IISUSE, Taina prin care toate s-au Zidit;
IISUSE, Cel care Tu Însuţi apoi Te ÎNTRUPEZI;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Condacul al 3-lea

Cine poate spune Taina prin care Tu, FIUL Lui DUMNEZEU, şi în Chipul Lumii Te ARĂŢI, şi mai mult, cum Trupul ei ai Luat, decât în Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 3-lea

O, IUBIRE DUMNEZEIASCĂ, cum şi într-o Iubire de Făptură Te Reverşi? O, IISUSE, DOUĂ IUBIRI deodată ce se UNESC în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC!

IISUSE, DUMNEZEIREA cu Zidirea Creată în Braţe;
IISUSE, şi Făptura cu DUMNEZEU Îmbrăţişată;
IISUSE, deodată FIUL DUMNEZEIESC şi FIUL Lumii;
IISUSE, DARUL Cel pogorât din Cele De-mai-presus;
IISUSE, şi Darul Făpturii;
IISUSE, TRUPUL DUMNEZEIESC – DARUL în Veşnicie PRIMIT;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Condacul al 4-lea

Ai Creat Cerul şi Pământul, pe Îngeri şi nenumăratele Făpturi, iar pe Om l-ai ALES să fie Chipul ÎNTRUPĂRII Tale, în marea Cântare de: ALILUIA!

Icosul al 4-lea

Cerul şi Pământul în Chipul Raiului le-ai UNIT, ca să-l faci apoi TRUPUL Tău – POMUL VIEŢII, dar Omul în păcat a căzut şi Raiul s-a pierdut.

IISUSE, CREATORUL Cerului şi al Pământului;
IISUSE, Cel ce ai Coborât din Cele de DINCOLO;
IISUSE, Cel ce Ridici şi Lumea la Cele De-mai-presus;
IISUSE, Fereastra din Însuşi DUMNEZEIRE;
IISUSE, şi Fereastra Lumii spre DUMNEZEU;
IISUSE, Îndoita VEDERE peste „hotarul absolut“;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Condacul al 5-lea

Facerea Cerului şi a Pământului era ca o premergere a ÎNTRUPĂRII Tale, şi aşa Taina cea peste toate grăirile prin Tine, DOAMNE IISUSE, se adevereşte, ca toţi să Cânte: ALILUIA!

Icosul al 5-lea

CUVÂNTUL prin care toate le-ai Zidit avea în El şi VESTIREA ÎNTRUPĂRII Tale, şi iată „CUVÂNTUL ce Se face TRUP“ este ÎMPLINIREA.

IISUSE, Cel ce faci Lumea TRUPUL Tău;
IISUSE, şi IUBIREA Lumii ce poate fi deodată cu DUMNEZEU;
IISUSE, Cel ce DAI şi Făpturii CHIPUL ÎNFIERII;
IISUSE, trecerea peste „Îndoita Fire“;
IISUSE, Nevăzutul şi Văzutul deodată;
IISUSE, ALTARUL dintre cele „Două Lumi” ce altfel nu se pot Întâlni;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Condacul al 6-lea

Toată Taina Lumii este Taina TRUPULUI DUMNEZEIESC, că prin EL Începe şi se Sfârşeşte totul şi toate ce se Nasc în Veşnicia Lui se ADUNĂ, în Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 6-lea

Toate cele Zidite Preînchipuiesc TRUPUL Cel DUMNEZEIESC, şi toată Făptura în CHIPUL Său se ÎMBRACĂ şi în El se UNESC la „CINA cea de TAINĂ“.

IISUSE, CINA cea de TAINĂ a DUMNEZEIRII;
IISUSE, CINA, adică ÎMPLINIREA cea ultimă a toate;
IISUSE, OSPĂŢUL DUMNEZEIESC al ÎNTRUPĂRII Tale în Lume;
IISUSE, INTRAREA în Veşnicie şi a Lumii;
IISUSE, PRIMIREA Lumii „Alături” de DUMNEZEU;
IISUSE, BUCURIA nesfârşită a Făpturii de a fi faţă în Faţă cu DUMNEZEU;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Condacul al 7-lea

„Luaţi, Mâncaţi, acesta este TRUPUL Meu... Beţi, acesta este SÂNGELE Meu”... sunt MARELE CUVÂNT din Cer şi de pe Pământ, CARTEA VIEŢII ce se face POMUL VIEŢII şi acesta apoi „PÂINEA DUMNEZEIASCĂ“, pentru Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 7-lea

„Dacă nu veţi Mânca TRUPUL FIULUI OMULUI şi nu veţi Bea SÂNGELE Lui, nu veţi avea VIAŢĂ întru voi“, este înfricoşata CHEMARE pentru noi toţi.

IISUSE, CUVÂNTUL Cel DINTÂI;
IISUSE, CARTEA VIEŢII din Cer;
IISUSE, POMUL VIEŢII din Rai;
IISUSE, NAŞTEREA din FECIOARĂ, cu TRUP;
IISUSE, Cel ÎNTRUPAT-PÂINEA VIEŢII;
IISUSE, Cel Răstignit şi ÎNVIAT, TRUPUL ÎMPĂRTĂŞANIE;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Condacul al 8-lea

Toată Facerea Lumii, Viaţa şi Creşterea ei este „LUCRAREA TRUPULUI DUMNEZEIESC“, şi toate spre ÎNTRUPAREA în El merg şi se UNESC în Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 8-lea

Dacă CARTEA VIEŢII nu se face POMUL VIEŢII, şi acesta de nu Rodeşte ÎNTRUPAREA din FECIOARĂ, TRUPUL DUMNEZEIESC nu se ÎMPLINEŞTE.

IISUSE, Însăşi MENIREA Lumii;
IISUSE, Însăşi LUCRAREA DUMNEZEIASCĂ din Zidirea Sa;
IISUSE, care nu te-ai „oprit” de păcat;
IISUSE, care prin CRUCE păcatul ai biruit;
IISUSE, Cel ce doar în TRUPUL DUMNEZEIESC eşti Cel ADEVĂRAT;
IISUSE, Cel ce doar ÎNTRUPAT eşti FIUL Lui DUMNEZEU şi al Lumii;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Condacul al 9-le

„PĂRINTE DUMNEZEULE, iată, ale Tale dintru ale Tale“ au fost şi sunt „MAREA CUVÂNTARE“, prin care totodată şi PREASFÂNTUL DUH se Coboară spre Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 9-lea

Totul în Cer şi pe Pământ este LITURGHIA ÎNFĂPTUIRII TRUPULUI Tău DUMNEZEIESC, IISUSE, şi Însuşi SFÂNTUL DUH VINE Să-L FĂPTUIASCĂ Adunând toată Făptura Lumii.

IISUSE, Cel ce păcatul l-ai ars;
IISUSE, Cel ce ai Prefăcut Lumea iarăşi în Chipul cel dintâi;
IISUSE, IUBIREA ce a şters răul ucigător;
IISUSE, care nu ne-ai lipsit de TRUPUL Tău DUMNEZEIESC;
IISUSE, PÂINEA VIEŢII, mai mult decât „mana cerească“;
IISUSE, MÂNTUITORUL şi Veşnicia Făpturii;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Condacul al 10-lea

VIAŢA din Cer şi de pe Pământ este „LITURGHIA TRUPULUI Tău Cel DUMNEZEIESC, şi dacă într-o Zi aceasta s-ar „opri“ atunci şi Lumea ar pieri, că doar în aceasta este VIAŢA şi Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 10-lea

Veniţi cu toţii la LITURGHIA TRUPULUI DUMNEZEIESC al Lui HRISTOS, veniţi la Izvorul Nemuririi şi la ÎMPLINIREA Veşniciei.

IISUSE, Cel dimpreună cu SFÂNTUL DUH, LITURGHIA IUBIRII DUMNEZEIEŞTI;
IISUSE şi DUHULE SFINTE, MILOSTIVIREA din Veci;
IISUSE şi DUHULE SFINTE, nu ne lăsa în întunericul de jos;
IISUSE şi DUHULE SFINTE, Dă-ne LUMINA neapusă;
IISUSE şi DUHULE SFINTE, nu te scârbi de necurăţiile noastre;
IISUSE şi DUHULE SFINTE, PRIMEŞTE-ne şi pe noi în TRUPUL DUMNEZEIESC;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Condacul al 11-lea

Cine este vrednic să se ÎMPĂRTĂŞEASCĂ din TRUPUL Cel DUMNEZEIESC? O, IISUSE şi PREASFINTE DUHULE SFINTE, doar prin MILOSTIVIREA TA de la ALTAR şi noi putem să ne „ATINGEM“, în Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 11-lea

ÎMPĂRTĂŞIREA cu TRUPUL DUMNEZEIESC nu este pentru Lumea aceasta, ci pentru cea VIITOARE şi Veşnică, dar ne dai „ARVUNA“ acesteia ca să putem INTRA şi noi în Cele Preaînalte.

IISUSE, Cel ca TRUP DUMNEZEIESC, ADEVĂRATUL HRISTOS al Lumii;
IISUSE, Cel Răstignit ca MÂNTUITORUL;
IISUSE, Cel ÎNVIAT ca Făptura Îndumnezeită;
IISUSE, Cel ca TRUP DUMNEZEIESC, UNIREA a toate;
IISUSE, Cel ca TRUP DUMNEZEIESC, ICOANA de SUS şi de Jos;
IISUSE, Cel ca TRUP DUMNEZEIESC, şi Înveşnicirea Lumii;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Condacul al 12-lea

DOAMNE IISUSE HRISTOASE, şi eu păcătosul doar în TRUPUL Tău am VIAŢA, şi aşa nu mă lipsi de UNIREA cu Tine, ca şi în mine Să se ÎMPLINEASCĂ LUCRAREA Ta, în Cântarea de: ALILUIA!

Icosul al 12-lea

O, PREASFINTE DUHULE SFINTE, care prin TRUPUL Lui HRISTOS Cobori de asemenea „peste şi în” Lume, fii şi mie MILOSTIV, ca şi eu să mă ÎNCHIN în Veşnicie.

IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, LITURGHIA TRUPULUI DUMNEZEIESC;
IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, IUBIREA Veşniciei;
IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, DRAGOSTEA în care toate se UNESC;
IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, arde şi păcatele mele;
IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, nu mă lipsi de UNIREA cea Ultimă;
IISUSE şi DUHULE PREASFINTE, cu Îngenunchere mă ÎMPĂRTĂŞESC;
IISUSE, în TRUPUL Tău Cel DUMNEZEIESC Începutul şi Sfârşitul se Împlinesc!

Condacul al 13-lea

COMOARA Cerului şi a Pământului, o, DUMNEZEIESCUL TRUP al LITURGHIEI Tale, IISUSE şi PREASFINTE DUHULE SFINTE, cu ÎNCHINARE ne plecăm ca să ne învrednicim şi noi de MILOSTIVIREA cea Mare a ÎMPĂRTĂŞIRII, şi aşa ÎNAINTEA TATĂLUI DUMNEZEU să putem Sta în Veşnicia Cântării de: ALILUIA!

(Acest condac se repetă de trei ori.)

Se citesc apoi din nou Icosul 1, Condacul 1.


(text apărut în volumul Ierom. Ghelasie, "Isihasm", ed. Platytera, Bucureşti, 2007, pp. 124-134).

Niciun comentariu:

afişări de pagină