marți, 24 mai 2011

Incep inscrierile la Seminarile Teologice


Teologie pastorală şi Patrimoniu cultural la Iaşi şi Botoşani
Pentru anul şcolar 2011-2012, Seminarul Teologic Liceal "Sf. Vasile cel Mare" Iaşi organizează concurs de admitere în clasa a IX-a la următoarele specializări:
Teologie pastorală (30 de locuri) şi Teologie Patrimoniu cultural (30 de locuri). Această instituţie de învăţământ, înfiinţată în anul 1995 şi aflată în firească continuitate cu tradiţia învăţământului teologic ieşean, reprezentat de Seminarul "Veniamin Costachi", creează o atmosferă ideală de studiu, oferind elevilor un loc de rugăciune - Capela "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena", cadre didactice cu experienţă şi pregătite din punct de vedere profesional, laboratoare specializate, bibliotecă, dar şi internat şi cantină, într-o clădire nou-construită, una dintre cele mai moderne din ţară.
În toate promoţiile de absolvenţi procentul de promovabilitate la examenul de bacalaureat a fost de 100%, în fiecare an elevii seminarişti ieşeni ocupând primele locuri la Olimpiadele şcolare de discipline teologice, greacă veche, pictură icoană şi limba rusă.
Oferta şcolară a Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Gheorghe" Botoşani pentru anul 2011-2012 cuprinde 28 de locuri pentru clasa a IX-a la profilul Teologie pastorală (filiera vocaţională) şi 28 de locuri pentru clasa a IX-a la profilul Teologie patrimoniu (filiera vocaţională - clasă mixtă de băieţi şi fete). Probele orale vor fi apreciate cu calificativul "Admis/Respins", probele scrise şi cele practice vor fi evaluate cu note, iar vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie. "Elevii absolvenţi fie ai specializării Teologie pastorală, fie ai specializării Teologie patrimoniu cultural au posibilitatea de a se înscrie la orice instituţie de învăţământ superior, nu doar la Facultatea de Teologie. Un avantaj oferit de această instituţie este siguranţa elevilor, garanţia unei conduite morale şi performanţa şcolară, dovadă fiind numeroasele premii obţinute de elevii noştri la olimpiadele şi concursurile şcolare", a spus pr. prof. Grigore Diaconu, directorul Seminarului din Botoşani.  
Specializare Filologie - Bilingv, română-engleză, la Seminarul Dorohoi
Pentru anul şcolar 2011-2012, Seminarul Teologic Liceal "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi organizează concurs de admitere pentru 30 de locuri "Teologie pastorală - băieţi" şi 60 de locuri (2 clase) Filologie Bilingv, română-engleză.
Seminarul Teologic Liceal "Sf. Ioan Iacob" Dorohoi are deschisă, din anul şcolar 2010-2011, şi filieră teoretică, profil Filologie, specializare Bilingv, Română-Engleză - clasă mixtă, pentru băieţi şi fete. Absolvenţii care doresc să urmeze cursurile la acest profil trebuie să susţină probe de aptitudini în cadrul cărora le vor fi verificate cunoştinţele de limbă modernă: o probă scrisă (verificarea cunoştinţelor de gramatică şi vocabular, conform programei clasei a VIII-a pentru limba modernă I de studiu) şi o probă orală.  
Dosarul de înscriere va cuprinde următoarele documente:
1) certificat de botez (ortodox) - original şi copie xerox, legalizată de preotul paroh prin aplicarea ştampilei parohiei şi înscrisul: "conform cu originalul";
2) certificat de naştere - copie legalizată;
3) fişa de înscriere, în original, eliberată de unitatea de învăţământ gimnazial;
4) adeverinţă (în original) care să cuprindă mediile generale la învăţătură şi purtare pentru clasele V-VII, iar pentru clasa a VIII-a (semestrul I), conf. adeverinţei model;
5) recomandarea Consiliului parohial şi a preotului paroh, din care să reiasă comportamentul candidatului şi al familiei sale;
6) binecuvântarea chiriarhului locului, care se obţine la seminar;
7) adeverinţa medicală de la medicul şcolar sau de familie - clinic sănătos şi fişa cu vaccinările 0-14 ani;
Vizita medicală este obligatorie şi eliminatorie.


Niciun comentariu:

afişări de pagină