joi, 30 iunie 2011

POPOARELE ȘI CONDUCĂTORII CU DUMNEZEU ȘI FĂRĂ DUMNEZEU


PILDELE LUI SOLOMON: 11,11 : Cetatea (țara) se înalță(progresează) prin binecuvântarea oamenilor sfinți, dar este surpată prin gura celor răi.
14,34: Dreptatea-viața sfântă înalță un popor, dar păcatul este rușinea (ocara) popoarelor.
ÎNȚELEPCIUNEA LUI SIRAH: 10,3: Un rege neînvățat(un conducător neînțelept) va pierde pe poporul său, însă cetatea sporește prin înțelepciunea conducătorilor ei.
10,8: Împărăția se ia de la un neam(popor) și se dă la alt neam pentru strâmbătăți și pentru semeții(mândrie) și pentru avuții.
11,16-17: Cele bune și cele rele, viața și moartea, sărăcia și bogăția de la Domnul sunt. Darul Domnului rămâne la cel binecredincios și bunăvoința Lui va spori bine în veac.
MATEI: 12,25: orice împărăție care se dezbină în sine se pustiește, orice cetate sau casă care se dezbină în sine nu va dăinui. (se autodistruge).
PROVERB LATIN: Concordiae parvae res crescunt, discordiae maximae dilabuntur! (Prin înțelegere lucrurile mici cresc, prin discordie și cele mari se risipesc).
ECCLESIAST: 8:1: Înțelepciunea luminează fața omului și îi schimbă asprimea feței lui.
8,12: Fericirea este a celor care se tem de Dumnezeu și se sfiesc în fața Lui.
ÎNȚELEPCIUNEA LUI SOLOMON: 6,24: Mulțimea înțelepților este mântuirea lumii și un rege înțelept înseamnă bunăstarea poporului.
ÎNȚELEPCIUNEA LUI SIRAH: 10,21: Care este neamul cel de cinste? Cel care se teme de Domnul.
10,23: Care este neamul fără de cinste? Neamul care nu împlinește poruncile lui Dumnezeu.
10,16: Rădăcinile neamurilor păcătoase le-a smuls Domnul și a răsădit pe cei smeriți în locul lor.
3REGI 9,6-7: Dacă nu veți păzi poruncile Mele... și veți sluji la alți dumnezei, Eu voi stârpi pe Israel de pe fața pământului...iar Templul pe care L-am sfințit în numele Meu, îl voi lepăda de la fața Mea și israel va fi de pomină și de râs la toate popoarele.
DEUTERONOM 28,25: Domnul te va da să fii bătut de vrăjmașii tăi...și să fii împrăștiat prin toate țările pământului. (dacă nu îi împlinești poruncile).
27,47-68: Vei sluji vrăjmașului tău.
23,29: (împlinind poruncile) vrăjmașii tăi se vor da înapoi dinaintea ta și tu vei călca peste grumajii lor.
IEREMIA 45,4: Spune-i, zice Domnul: ”Iată ceea ce am zidit voi dărâma și ce am sădit voi smulge, adică toată țara aceasta”.
4REGI 10,32: În zilele acelea a început Domnul să taie părți din pământul lui Israel și Hazael a lovit hotarele lui Israel.
ESTERA 9,12: (...) frica de iudei apăsa asupra tuturor popoarelor.
IEȘIRE 23,27: Groază voi trimite înaintea ta și voi îngrozi de tot pe poporul asupra căruia veți merge și voi pune pe fugă pe toți vrăjmașii tăi.
IEREMIA 32,37: Iată îi voi aduna din toate țările prin care i-am împrăștiat în mânia Mea și cu iuțimea Mea și în marea Mea întărâtare și îi voi întoarce la locul acesta și le voi da viață fără de primejdie.
PSALMUL 90,7: Vor cădea de-a stânga ta o mie, iar de-a dreapta ta zece mii, însă de tine răul nu se va apropia.
ISAIA 1, 19-20: De veți vrea și Mă veți asculta, bunătățile pământului veți mânca, iar de nu veți vrea și nu Mă veți asculta, sabia suferințelor vă va mânca, căci gura Domnului grăiește așa.
IUDITA 11,10: Neamul nostru nu poate fi pedepsit și sabia nu poate să-l biruiască dacă el nu păcătuiește împotriva Dumnezeului său.
5,12: Părinții noștri atâta timp cât nu au păcătuit împotriva Dumnezeului lor, au avut parte de fericire.
IOV 5,7: Omul își naște singur suferința.
TOBIT 12,10: Păcătoșii sunt dușmanii vieții lor.
ISAIA 24,5-6 : Țara a fost spurcată de locuitorii ei, de aceea blestemul mănâncă țara.
IEREMIA 20,5: Și toate bogățiile cetății (țării) acesteia le voi da în mâinile vrăjmașilor voștri (pentru păcate).
AMOS 8,10: Voi preface sărbătorile voastre în jelire și toate cântările voastre în tânguire.
MIHEIA 6,14: Vei mânca, dar nu te vei sătura și foamea va roade lăuntrul tău...
NUMERI 35,34: Să nu spurcați pământul pe care trăiți.
MIHEIA 7,13: Țara se va preface în pustiu din pricina locuitorilor ei, ca preț al purtării lor.
IOV 36,8: Nu pofti noaptea depărtării de Dumnezeu, căci în ea, popoare întregi au fost smulse din locul lor.
36,21: Ia seama, nu te duce la nedreptate, căci ea este adevărata cauză a suferinței.
ÎNȚELEPCIUNEA LUI SOLOMON 16,17: Toată făptura apără pe cei drepți, dar toată făptura este împotriva celor răi și păcătoși.
PROVERB: Când Dumnezeu te ajută și plumbul se face plută, dar când Dumnezeu vrea să te bată, îți încurcă mintea și te bați singur.
DEUTERONOM 11,27: Binecuvântarea veți avea dacă veți împlini poruncile Domnului... iar blestem dacă nu veți împlini poruncile Domnului.
IOSUA 23,13: Atunci să știți că Domnul Dumnezeul vostru nu va mai alunga de la voi popoarele acestea, ci ele vor fi pentru voi laț și mreajă, bici pentru spinările voastre și spin pentru ochii voștri, până ce veți fi stârpiți din această țară bună pe care v-a dat-o Domnul Dumnezeul vostru.

I IOAN 3,15 : Cine urăște pe fratele său este ucigaș de oameni.

Comentariu botosaneanulortodox: Prin cuvintele Sfintei Scripturi, ne dăm seama fiecare, de la vlădică la opincă, de consecințele grave ale încălcării poruncilor lui Dumnezeu, de faptul că ne primejduim atât mântuirea noastră, cât și existența ca neam, ca popor prin săvârșirea atâtor păcate și fărădelegi. Ne mai rămâne doar să ne înțelepțim și să ne întoarcem la Dumnezeu prin pocăință, prin renunțarea la obiceiurile și faptele cele rele, respectând poruncile Sale. 

Niciun comentariu:

afişări de pagină